HDV Dieren Selimiye Camii ISN Dieren Selimiye Moskee

Organogram Selimiye Moskee Dieren

In het organogram hieronder is te zien hoe het bestuur van de moskee is samengesteld.


Toelichting organogram
Er zijn verschillende behoeften die vanuit de Turkse gemeenschap komen. Het Raad van Bestuur geeft hier gehoor aan en heeft een deel van zijn taken gedelegeerd aan commissies die deze taken moeten vervullen. De leden van het Raad van Bestuur en commissies zijn allemaal vrijwilligers. Hieronder is per organisatie eenheid toegelicht wat haar taken zijn:
 

Raad van Bestuur
• verantwoordelijk voor het bestuur van de Dierense Selimiye Moskee
• vergaderen over onderwerpen omtrent het gebouw en de leden
• besluitvorming d.m.v. stemmen en participatie van de overige organisatieleden
• in overleg zijn met diverse externe organen

Raad van Toezicht
• toezichthouding; doorvragen en beoordelen van de eenheden
• investeren in beter functioneren

Bestuur vrouwen
• organiseren van activiteiten met en voor vrouwen, soms gezamenlijk met de jongeren
• actief deelnemen aan vergaderingen van het bestuur, zeggenschap besluitvorming
• bezoek brengen aan zieken en ouderen
• begeleiden en informeren van vrouwelijke leden
 

Educatie commissie
• zorg dragen van het uitvoeren van educatieve lessen
• vormgeven van opleidingstrajecten
• het waken over de kwaliteit van opleidingstrajecten en de uitvoering daarvan
• het toetsen van de leerlingen op de gevolgen opleidingstrajecten


Sport commissie
• organiseren van sportieve activiteiten
• sturing geven aan de leden en motiveren
• in samenwerkingsverband zijn met andere sportclubs en overige instanties


Advies commissie
• aanbeveling voortbrengen over besluitvormingen
• optimaal afstemmen van activiteiten op de wensen van de leden en de bewoners van Dieren
• advies geven op het gebied van commercieel aanpak
• afstemmen van communicatie binnen de commissies
• onderzoek doen op innovaties en actuele onderwerpen
• organiseren van interreligieuze ontmoetingen (IRO) in samenwerkingsverband met de raad van Kerken en de Dierense synagoge


Cultuur commissie
• organiseren van culturele activiteiten
• sturing geven aan de leden en motiveren
• waarborging van cultuurbudget
 

Voormalige voorzitters

Mehmet Öztürk
2019-heden

Mehmet Muhtar
2015-2019

Atilla Ikde
2012-2015

Mehmet Öztürk
2011-2012

Abdullah Ikde
2008-2011

Selman Gökmen
2002-2008

Sezai Yılmaz
1999-2002

Ahmet Tüylüce
1995-1999

Ahmet Direnç
1988-1995

Hüseyin Güzelyağcı
1985-1988
 

Copyright 2024 by Selimiye Camii Dieren Realisation and design by PowerAssist webdesign Arnhem | Powered by IQ cms