HDV Dieren Selimiye Camii ISN Dieren Selimiye Moskee

ISLAMITISCHE STICHTING NEDERLAND (HOLLANDA DIYANET VAKFI) SELIMIYE CAMII

Islamitische Stichting Nederland Selimiye Camii is sinds 01-01-2012 als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geregistreerd bij de Belastingdienst.

RSIN/fiscaal nummer: 806073299

Contact adres: Enkweg 30 a, 6961 BV Dieren

E-mail: selimiyemoskee@gmail.com

Doelstelling:
De doelstelling zoals statutair vastgesteld:

 • Het beheren en exploiteren van gebouwen, die worden gebruikt voor sociale, culturele en religieuze activiteiten.
 • Het verstrekken van religieuze, culturele en sociale activiteiten en het bieden van hulp aan Islamieten, die een bij de stichting in beheer zijnde moskee en sociaal-culturele ruimte bezoeken.
 • De verkoop aan de bezoekers van de moskee en sociaal-culturele ruimte van levensmiddelen, kranten, tijdschriften en boeken.
 • Het in stand houden en creëren van mogelijkheden voor de in Dieren e.o. verblijvende Islamieten om te kunnen voldoen aan hun godsdienstige plichten.
 • Het bevorderen van het welzijnsklimaat van de Turks-Islamitische gemeenschap in Dieren e.o. en het geven en steunen van Islamitisch onderwijs aan geïnteresseerden.
 • Het verstrekken van culturele en sociale activiteiten en het bieden van hulp aan in Nederland wonende Islamieten.
 • Het (doen)organiseren van sociale, culturele en sportieve evenementen en het deelnemen aan dergelijke evenementen.
 • Het bevorderen van de emancipatie van de Turks-Islamitische vrouwen in de gemeente Rheden.
 • De stichting beoogt niet het maken van winst.
   

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
I.S.N. Selimiye Moskee wil de aandacht leggen bij de volgende punten:

 • Aandacht voor de jeugd en de jongeren;
 • Contacten aanhalen met de donateurs;
 • Optimalisatie organisatie, commissies en werkgroepen;
 • Organiseren van activiteiten voor donateurs;
 • Onderhoud binnen en buitenkant moskee;
 • Netwerken met de buitenwereld;
 • Professionaliseren van het bestuur;
 • Bijlessen voor kinderen met taalachterstand;
 • Activiteiten georganiseerd door de vrouwen commissie.
   

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid
De stichting wordt door minimaal 5 en maximaal 9 gekozen bestuursleden bestuurd. De wijze van verkiezing is opgenomen in de statuten van de overkoepelende organisatie Islamitische Stichting Nederland. Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en één, drie of vijf bestuursleden.
 

Bestuursleden
Mehmet Öztürk (Voorzitter)
Behzat Șahin (Vice-voorzitter)
Osman Acem (Secretaris)
Ali Ikde (Penningmeester)
Ismail Doğançay (Bestuurslid)
Serkan Kaçan (Bestuurslid)
Mehmet Yılmaz (Bestuurslid)
Sedat Kalıncı (Bestuurslid)

Activiteiten
-          Diploma uitreiking;
-          Koranlessen voor kinderen;
-          Ashure viering;
-          Bijeenkomsten met moskeeën uit de omgeving van Dieren;
-          Viering van Ramadanfeest;
-          Viering van het Offerfeest;
-          Viering van overige religieuze dagen:
            o   Regaib kandili, Beraat kandili, Miraç kandili en Mevlid kandili
-          Viering Turkse nationale feestdag ‘23 april kinderdag’;
-          Organisatie voetbal toernooi in Dieren onder de Turkse jongeren in Gelderland;
-          Kermes en Open dag;
-          Geld inzameling voor Syrië;
-          Deelname aan voetbal toernooien;
-          Kennismaking met burgemeester van Rheden Carol van Eert;
-          Oudjaarsavond activiteiten in de Moskee
 

Financiële verantwoording

Download Jaarrekening 2018

Download Jaarrekening 2017

Download Jaarrekening 2016

Download Jaarrekening 2014/2015

                          

Copyright 2024 by Selimiye Camii Dieren Realisation and design by PowerAssist webdesign Arnhem | Powered by IQ cms