HDV Dieren Selimiye Camii ISN Dieren Selimiye Moskee

I.S.N. als overkoepelende organisatie

Samen met de Dierense Selimiye Moskee zijn er 144 moskeeën die onder de Islamitische Stichting Nederland vallen. De Islamitische Stichting Nederland (ISN) werd in 1982 opgericht onder leiding van het Presidium voor Godsdienstzaken in Turkije.

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) is, in lijn met de eeuwenoude traditie van zelforganisatie in de vorm van stichtingen, op 10 december 1982 opgericht dankzij de gemeenschappelijke wens en inspanningen van de in Nederland wonende Turkse moslims.

De ISN heeft ten doel het in de breedste zin, voorzien in de godsdienstige behoeften van de ruim 300 duizend tellende Turkse moslims die woonachtig zijn in Nederland. Het gaat hierbij om: het in stand houden en creëren van mogelijkheden voor de in Nederland verblijvende moslims om te kunnen voldoen aan hun godsdienstige plichten; het bevorderen van het welzijnsklimaat van de Turks-Islamitische gemeenschap in Nederland; en het bevorderen van de mogelijkheden tot geestelijke ontplooiing van de in Nederland verblijvende de moslims.

De activiteiten bestaan uit godsdienstige dienstverlening binnen en buiten de moskee, zoals het verzorgen van Koranlessen, godsdienstonderwijs, dienstverlening met betrekking tot de Ramadan, de Hadj (bedevaart naar Mekka), religieuze offers, begrafenis, onderwijsactiviteiten en culturele activiteiten voor vrouwen en jongeren, organisatie van sportevenementen e.d. In al deze activiteiten vervult de ISN een gidsfunctie.

Website ISN

Klik hier om op de website van Islamitische Stichting Nederland te komen en meer over de organisatie te lezen.

Copyright 2024 by Selimiye Camii Dieren Realisation and design by PowerAssist webdesign Arnhem | Powered by IQ cms