HDV Dieren Selimiye Camii ISN Dieren Selimiye Moskee

Word lid van moskee Dieren

Selimiye Moskee Dieren is actief in het organiseren van speciale gelegenheiden omtrent Islamitische feestdagen en diverse activiteiten en bijeenkomsten. Op onze website kunt u hier meer over lezen. In de moskee wordt uiteraard ook vijf keer per dag het Gebed verricht.

Wij hopen op uw ondersteuning in ons werk en bieden hierdoor de mogelijkheid om lid te worden van de moskee.

Wilt u lid worden van Selimiye Moskee Dieren? Dan kunt u via onderstaande bankgegevens uw maandelijkse contributie overmaken. Het contributiebedrag voor het jaar 2013 is vastgesteld op € 15,- per maand. Via uw bank of internetbankieren kunt u dit bedrag middels automatische incasso laten incasseren. Wij stellen uw lidmaatschap zeer op prijs.

U kunt ook eenmalige donaties overmaken via hetzelfde rekeningnummer. Voor het voortbestaan van onze moskee is het belangrijk dat er contributies en giften binnenkomen. Alle donaties worden dankbaar geaccepteerd, ongeacht de grootte.

Moge Allah (c.c.), de Almachtige, uw zegenen voor uw daden en u belonen.

Bank gegevens

Dieren Selimiye Camii

Rekeningnummer: 55.18.12.710

IBAN: NL59ABNA0551812710

BIC: ABNANL2A

ABN AMRO Bank te Dieren


''Maar hij alleen zal Allahs tempelen bezoeken, die in Allah en den laatsten dag gelooft en volhardend in het bidden is: die de voorgeschreven aalmoezen geeft en Allah vreest. Deze zal misschien tot hen behooren, die op den rechten weg worden geleid.'' (Soera Al-Tauba, vers 18)

''Waarlijk, mijn Heer zal overvloedigen voorraad schenken aan dengeen zijner dienaren, die hem behaagt en hij zal spaarzaam wezen naar zijn welbehagen; en wat gij aan aalmoezen geeft, zal hij u teruggeven en hij voorziet het best van voedsel.'' (soera Saba, vers 39)

Copyright 2024 by Selimiye Camii Dieren Realisation and design by PowerAssist webdesign Arnhem | Powered by IQ cms